משרד התחבורה מנהל את המאגר הלאומי של כלי הרכב במדינת ישראל באמצעות מערכות ממוחשבות הכוללות אלפי תוכניות. בכל שנה נרשמים יותר מ- 250,000 כלי רכב חדשים להם מוקצים מספרי רישוי בהתאם לסדרות הפנויות. 

הצפי של משרד התחבורה שתוך כשלוש שנים יגמרו מספרי הרישוי הפנויים בשיטת מספרי הרישוי הפועלת כיום.

משרד התחבורה יחל בקרוב לבצע הסבה של כלל מערכות המידע בתחום הרכב ומגוון המימשקים עם גורמי חוץ (באצווה ובמקוון) לשימוש במספרי הרכב באורך שמונה ספרות.

השינוי לשמונה ספרות ישפיע על כלל הגורמים במשק ובהם בנקים, חברות ביטוח, חברות מימון, משטרת ישראל, ההוצאה לפועל, המכס, מע”מ, יבואני הרכב, רשויות מקומיות, חברות החכר (ליסינג) והשכרה, סוחרי רכב ומוסדות שונים במדינה.
איך נערכים לשינוי?
mail-send, mail-send, send, envelope
 sivan-d@actcom.co.il
print2, print, printer
076-5100133
ת"ד 1488 אבן יהודה 4050964
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-8919657
050-8218486
phone, phone, contact, telephone, support, call
FacebookGoogle+Twitter