שיפור האפקטיביות

מדידה היא אחת הכלים המרכזיים לשיפור תהליכים והעלאת הפריון של מסגרות ארגוניות. הגישות הקלאסיות התמקדו במדידת היעילות ואכן הוכיחו את עצמן במפעלי ייצור ובתהליכים מובנים ומחזוריים.
בארגונים מורכבים קשה לשפר את האפקטיביות באמצעות הגישות הקלאסיות. בארגונים אלה התוצאות הן רב ממדיות, נעשה שימוש במגוון רחב של תשומות, נסיבות הפעילות אינן בשליטה מוחלטת של המבצע ולעיתים נתונות לאי וודאות. יתרה מזאת, שיטות הביצוע נבחרות ע"פ שיקול דעתו של המבצע (במתחם של הנחיות ונהלים) בשל אי הוודאות או בשל קושי לשלוט באופן מלא במבצע בלא לשבש את תפקודו.
בעידן הנוכחי, יש מעט מאוד ארגונים שאינם עונים על מאפייני המורכבות שתוארו. היישום של הגישות הקלאסיות לעיתים קרובות מקבע את הארגון ברמת פריון בינונית ולמעשה חותר תחת השאיפה למצוינות.
קשה לבסס על גישות אלה מנגנון שמחולל שיפור מתמיד.
 
בניתוב, אנו מתמחים בהקמה של מערכות מדידה, שמתמודדות עם המורכבות אך בה בעת הן פשוטות, ישימות ומכוונות לשיפור מתמיד של האפקטיביות
mail-send, mail-send, send, envelope
 sivan-d@actcom.co.il
print2, print, printer
076-5100133
ת"ד 1488 אבן יהודה 4050964
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-8919657
050-8218486
phone, phone, contact, telephone, support, call
FacebookGoogle+Twitter