יעוץ ארגוני וניהולי

  • פיתוח וטיפוח תהליכים פנימיים של חשיבה אסטרטגית, גיבוש מדיניות ותפישת תפעול.
  • עריכת מסמכי מדיניות, הנחיות ומתווים ארגוניים.
  • ניתוח תהליכים, תיחום סמכות ואחריות, הגדרת תפקידים ועיצוב נוהלי עבודה.
  • אבחון תהליכים ומסגרות ארגוניות וגיבוש דרכי פעולה לשיפור האפקטיביות הכוללת.
  • אפיון והקמת תשתית ארגונית (תפקידים, תהליכים, מידע ומערכות) לניהול תכניות ופרויקטים ומיצוי אפקטיבי של משאבים מיועדים (השקעות, תקציבים).
  • תכנון ושיפור תהליכי הטיפול במשאבי האנוש ויחסי העבודה: גיוס, הסכמי שכר, קידום, הכשרה, אימון ותגמול עובדים ומנהלים.
  • הטמעת שיקולים משפטיים (דיני עבודה, חוזים, איכות הסביבה ועוד) בניהול השוטף.
  • בחינה ושיפור של הארגון והתהליכים בלשכות משפטיות פנימיות, גיבוש מדיניות ומנגנונים לבחירה והפעלה של עורכי דין חיצוניים ובקרתם.
mail-send, mail-send, send, envelope
 sivan-d@actcom.co.il
print2, print, printer
076-5100133
ת"ד 1488 אבן יהודה 4050964
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-8919657
050-8218486
phone, phone, contact, telephone, support, call
FacebookGoogle+Twitter