נגישות למטרופולין סמוך (ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע) ולמרכזי תעסוקה, בילוי ועניין - מוכרת כיום כאחד ממאפיינים העיקריים של איכות הרשות המקומית. לנגישות יש השפעה חיובית על שביעות הרצון של התושבים, על כושר ההשתכרות שלהם ועל מחירי הנדל"נ בישוב. נגישות היא לא רק קרבה פיזית וכבישים. נגישות אמיתית היא קיום של שירותי תחבורה ציבורית זמינים, סדירים ונוחים.

המדיניות הממשלתית מסבסדת את השימוש בתחבורה הציבורית. המדינה משקיעה בשיפור השירותים של מפעילי התחבורה הציבורית באמצעות חידוש הצי, שינויים במסלולי הקווים ותוספת נסיעות. רכבת ישראל נמצאת בעיצומה של תנופת פיתוח והיא מותחת את הפסים ופותחת תחנות חדשות בפריפיה.
 
למרבית הרשויות המקומיות חסרים כלים אפקטיביים לבחון את רמת הנגישות שמספקת התחבורה הציבורית ואת המענה שהיא נותנת לתושבים. התוצאה היא שהרשות המקומית פועלת כמענה לתלונות תושבים בלא שיהיה בידה מנוף פרואקטיבי לקדם את השירות החיוני הזה לתועלת תושביה.

בהינתן כלים מקצועיים ומידע כמותי מהימן,

מעורבות של הרשות המקומית
יכולה להעצים את השינויים הצפויים ולמקד אותם בצרכים האמיתיים

הצוות המקצועי בניתוב צבר ניסיון של עשרות שנים בפרוייקטים בתחום התחבורה הציבורית בעבור: משרד התחבורה, רכבת ישראל, עיריות/ רשויות מקומיות ומפעילי תחבורה ציבורית. פיתחנו כלים שמרכזים ומנתחים את היצע השירותים הקיים במרחב גיאוגרפי נתון. על בסיס זה ניתן לבחון את מערך התחבורה הציבורית הקיים ו/או המתוכנן בתחומי הרשות, בדגש על הנגישות לתחנת הרכבת ובהשוואה לסטנדרתים נאותים של שירות בתחבורה הציבורית. על בסיס בחינה זו ניתן לתכנן שיפורים והתאמות בטווח המיידי (Quick wins) ובמידת הצורך ניתן יהיה לגבש כיווני פעולה לטווח הבינוני והארוך.

השירותים המוצעים:
  • אומדן פוטנציאל הביקוש לשירותי התחבורה הציבורית 
  • מדידה של רמת השירות שמקבלים תושבי הרשות המקומית באמצעות התחבורה הציבורית הקיימת ובעקבות שינויים צפויים.
  • בחינת הצרכים של הרשות להסעת תלמידים בתוך תחומי העיר ומחוצה לה.
  • תכנון תחבורתי משולב של מערך התחבורה הציבורית: רכבת, קווי אוטובוס וקווי מוניות שירות.
  • זיהוי פערים ברמת השירות והשוואה לרשויות בעלות מאפיינים דומים.
  • גיבוש המלצות לטווח הקצר לשיפור השירות וגישור על הפערים (הגדלת תדירות קווי שירות, שינויי מסלול, הוספת קווים וכד').
  • בדיקת היתכנות לפיתוח של שירותי תחבורה מתקדים
  • הכנת ניירות עמדה עבור הרשות המקומית לצורך דיון עם הגורמים השונים (משרד התחבורה, רכבת ישראל, מפעילי תחבורה ציבורית ועוד).

תחבורה ציבורית כמנוף לשיפור אכות החיים

mail-send, mail-send, send, envelope
 sivan-d@actcom.co.il
print2, print, printer
076-5100133
ת"ד 1488 אבן יהודה 4050964
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-8919657
050-8218486
phone, phone, contact, telephone, support, call
FacebookGoogle+Twitter