3 מתוך 4 חברות בעולם נפגעו מדליפת נתונים חסויים, ב-42% מהמקרים האחראים לאובדן הנתונים הם עובדים. כך עולה ממחקר משותף שערכה מעבדת קספרסקי עם B2B International בקרב 5,500 מעסיקים בעולם.


73% מהחברות נפגעו מאירועי אבטחה פנימיים מתוכן 21% דיווחו על אובדן מידע שפגע בפעילותן העסקית. האחראים המרכזיים לדליפת המידע הם העובדים. ב-28% מהמקרים דליפת הנתונים הייתה מקרית וב-14% מכוונת.

 

איום מרכזי נוסף על פי המחקר הוא אובדן וגניבה של מכשירים ניידים, כאשר 19% ציינו כי איבדו מכשיר נייד הכולל נתונים ארגוניים לפחות פעם בשנה. גורם חשוב נוסף הוא הונאות מצד עובדים, 15% מהמשיבים נתקלו במצבים בהם עובדים השתמשו למטרות פרטיות במשאבים של החברה, כולל כספים.

 

בבחינת הנתונים בארץ עלה, כי 22% מהחברות נפגעו מדליפת נתונים מקרית לעומת 10% שנפגעו בדליפה מכוונת מצד העובדים. בנוסף, 13% מהנשאלים דיווחו על הונאות מצד העובדים. 

על פי המחקר, ההפסד הממוצע שנגרם לעסקים קטנים כתוצאה מאיומי האבטחה נע בין 33 ל-80 אלף דולר לארגון לשנה כתוצאה מדליפות מקריות, ועל כ-47 אלף דולר כתוצאה מדליפה מכוונת. סך הנתונים לגבי ארגונים גדולים מוערכים בכ-1.29 מיליון דולר ו-784 אלף דולר בהתאמה. באשר להונאות - סך ההפסדים של עסקים קטנים ובינוניים נאמד בכ-40 אלף דולר בממוצע, וביותר מ-1.3 מיליון דולר לארגונים גדולים.

מניסיוננו, שילוב של נהלי מנע ותגובה, הדרכה והגברת המודעות, אמצעים טכנולוגיים וניהול סיכונים שיטתי, עשויים לצמצם את החשיפה והנזקים

mail-send, mail-send, send, envelope
 sivan-d@actcom.co.il
print2, print, printer
076-5100133
ת"ד 1488 אבן יהודה 4050964
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-8919657
050-8218486
phone, phone, contact, telephone, support, call
FacebookGoogle+Twitter