ביקורת פנים

הביקורת הפנימית היא פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית שתכליתה להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. הביקורת מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בגישה סדורה של הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, מנגנוני בקרה ומשוב ותהליכי פיקוח ושליטה.

מבקר צריך להיות מומחה בשאלת שאלות. ראשית, מה שואלים? המבקר צריך כושר למידה מעולה ונסיון בתחומי תוכן מגוונים, כדי לשאול שאלות חכמות ותכליתיות.  חשוב עוד יותר איך שואלים? כאן נדרש נסיון רב ותכונות אישיות שיוצרות פתיחות ואמון.

מבקר הפנים בניתוב מצוייד בהשכלה אקדמית בשלוש דצפלינות חיוניות – ניהול, מידע ומשפט. שילוב זה מעניק נקודת מבט רחבה המבוססת על היכרות עם תחומי תוכן רבים, שימוש בכלי אבחון מקצועיים ומדויקים ושליטה בפרטים. יתרונות אלה לצד גישה פרקטית ומכבדת, מסייעים למבקר למלא את התפקיד באופן קונסטרוקטיבי שמאפשר לביקורת להצמיח  שיפור מתמיד בארגון ולהימנע מעימות וחיכוך במקום שאין צורך בכך.
מבקר הפנים בניתוב  מחוייב לסייע לארגון להתנהל ביעילות ואפקטיביות; להימנע מסיכונים ולנהלם; להטמיע שיקולים משפטיים בתהליכי העבודה, בתחום יחסי העבודה ובהתקשרויות עם לקוחות וספקים.
אנו ממליצים להטיל על מבקר הפנים גם את התפקיד של הממונה על תלונות הציבור. בדרך זו יתאפשר לארגון לקבל משוב אוטנתי ולהפוך לקוח כועס  ללקוח מרוצה.
mail-send, mail-send, send, envelope
 sivan-d@actcom.co.il
print2, print, printer
076-5100133
ת"ד 1488 אבן יהודה 4050964
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-8919657
050-8218486
phone, phone, contact, telephone, support, call
FacebookGoogle+Twitter